ספר שמות פרק כ'- עשרת הדיברות-עמית דרבקין

שיעור מקדים לעשרת הדיברות

מצגת עשרת הדיברות

תמונה עשרת הדיברות