סיפורי יוסף -בראשית ל"ז

תמונה בראשית ל''ז

יוסף וכתונת הפסים-בראשית פרק ל"ז

מכירת יוסף- בראשית פרק ל"ז